Sản phẩm » Ống Hơi và Phụ Kiện
ỐNG THÉP ĐÚC
Giá sản phẩm Liên hệ
Mã sản phẩm: ONG001
Trạng thái: Còn hàng
Lượt xem: 475
Mô tả sản phẩm:

 
Bảng này ứng với một số tiêu chuẩn như: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME...
Ống từ ⅛" tới 3½" (từ DN6 - DN90)
Inch
DN
ĐK ngoài
(mm)
Độ dày thành ống (mm)
SCH 5
SCH 10
SCH 30
SCH 40
SCH 80
SCH 120
XXS
6
10,29 mm
0,889 mm
1,245 mm
1,448 mm
1,727 mm
2,413 mm
---
---
¼
8
13,72 mm
1,245 mm
1,651 mm
1,854 mm
2,235 mm
3,023 mm
---
---
10
17,15 mm
1,245 mm
1,651 mm
1,854 mm
2,311 mm
3,200 mm
---
---
½
15
21,34 mm
1,651 mm
2,108 mm
---
2,769 mm
3,734 mm
---
7,468 mm
¾
20
26,67 mm
1,651 mm
2,108 mm
---
2,870 mm
3,912 mm
---
7,823 mm
1
25
33,40 mm
1,651 mm
2,769 mm
---
3,378 mm
4,547 mm
---
9,093 mm
32
42,16 mm
1,651 mm
2,769 mm
2,972 mm
3,556 mm
4,851 mm
---
9,703 mm
40
48,26 mm
1,651 mm
2,769 mm
3,175 mm
3,683 mm
5,080 mm
---
10,160 mm
2
50
60,33 mm
1,651 mm
2,769 mm
3,175 mm
3,912 mm
5,537 mm
6,350 mm
11,074 mm
65
73,03 mm
2,108 mm
3,048 mm
4,775 mm
5,156 mm
7,010 mm
7,620 mm
14,021 mm
3
80
88,90 mm
2,108 mm
3,048 mm
4,775 mm
5,486 mm
7,620 mm
8,890 mm
15,240 mm
90
101,60 mm
2,108 mm
3,048 mm
4,775 mm
5,740 mm
8,077 mm
---
16,154 mm
Ống từ 4" tới 8" (từ DN100 - DN200)
Inch
DN
mm
ĐK ngoài
(mm)
Độ dày thành ống (mm)
SCH 5
SCH 10
SCH 20
SCH 30
SCH 40
STD
SCH 60
SCH 80
SCH 100
SCH 120
SCH 140
SCH 160
4
100
114,30 mm
2,108 mm
3,048 mm
---
4,775 mm
6,020 mm
7,137 mm
8,560 mm
---
11,100 mm
---
13,487 mm
115
127,00 mm
---
---
---
---
6,274 mm
---
9,017 mm
---
---
---
---
5
125
141,30 mm
2,769 mm
3,404 mm
---
---
6,553 mm
---
9,525 mm
---
12,700 mm
---
15,875 mm
6
150
168,28 mm
2,769 mm
3,404 mm
---
---
7,112 mm
---
10,973 mm
---
14,275 mm
---
18,263 mm
8
200
219,08 mm
2,769 mm
3,759 mm
6,350 mm
7,036 mm
8,179 mm
10,312 mm
12,700 mm
15,062 mm
18,237 mm
20,625 mm
23,012 mm
Ống từ 10" tới 24" (từ DN250 - DN600)
Inch
DN
mm
ĐK ngoài
(mm)
Độ dày thành ống (mm)
SCH 5s
SCH 5
SCH 10s
SCH 10
SCH 20
SCH 30
 
10
250
273,05 mm
3,404 mm
3,404 mm
4,191 mm
4,191 mm
6,350 mm
7,798 mm
 
12
300
323,85 mm
3,962 mm
4,191 mm
4,572 mm
4,572 mm
6,350 mm
8,382 mm
 
14
350
355,60 mm
3,962 mm
3,962 mm
4,775 mm
6,350 mm
7,925 mm
9,525 mm
 
16
400
406,40 mm
4,191 mm
4,191 mm
4,775 mm
6,350 mm
7,925 mm
9,525 mm
 
18
450
457,20 mm
4,191 mm
4,191 mm
4,775 mm
6,350 mm
7,925 mm
11,100 mm
 
20
500
508,00 mm
4,775 mm
4,775 mm
5,537 mm
6,350 mm
9,525 mm
12,700 mm
 
24
600
609,60 mm
5,537 mm
5,537 mm
6,350 mm
6,350 mm
9,525 mm
14,275 mm
 
 
Inch
Độ dày thành ống (mm)
SCH 40s
SCH 40
SCH 60
SCH 80s
SCH 80
SCH 100
SCH 120
SCH 140
SCH 160
10
9,271 mm
9,271 mm
12,700 mm
12,700 mm
15,062 mm
18,237 mm
21,412 mm
25,400 mm
28,575 mm
12
9,525 mm
10,312 mm
12,700 mm
12,700 mm
17,450 mm
21,412 mm
25,400 mm
28,575 mm
33,325 mm
14
9,525 mm
11,100 mm
15,062 mm
12,700 mm
19,050 mm
23,800 mm
27,762 mm
31,750 mm
35,712 mm
16
9,525 mm
12,700 mm
16,662 mm
12,700 mm
21,412 mm
26,187 mm
30,937 mm
36,500 mm
40,462 mm
18
9,525 mm
14,275 mm
19,050 mm
12,700 mm
23,800 mm
29,362 mm
34,925 mm
39,675 mm
45,237 mm
20
9,525 mm
15,062 mm
20,625 mm
12,700 mm
26,187 mm
32,512 mm
38,100 mm
44,450 mm
49,987 mm
24
9,525 mm
17,450 mm
24,587 mm
12,700 mm
30,937 mm
38,887 mm
46,025 mm
52,375 mm
59,512 mm