Sản phẩm » PHỤ KIỆN CÂN ĐIỆN TỬ
BÌNH ẮC QUY KHÔ
Giá sản phẩm Liên hệ
Mã sản phẩm: BAQK
Trạng thái: Còn hàng
Lượt xem: 755
Mô tả sản phẩm:

Bình ắc qui khô sử dụng cho các loại cân điện tử, có các loại:
-          Bình ắc qui khô 6V – 4Ah
-          Bình ắc qui khô 12V – 7Ah