Sản phẩm » Quả chuẩn cân
BỘ QUẢ CHUẨN CÂN 1mg - 100g
Giá sản phẩm Liên hệ
Mã sản phẩm: BQCC100
Trạng thái: Còn hàng
Lượt xem: 499
Mô tả sản phẩm:

Bộ quả chuẩn 20 quả bao gồm các quả như sau:
1.    Quả cân chuẩn 1mg                    1 quả
2.    Quả cân chuẩn 2mg                    2 quả
3.    Quả cân chuẩn 5mg                    1 quả
4.    Quả cân chuẩn 10mg                 1 quả
5.    Quả cân chuẩn 20mg                 1 quả
6.    Quả cân chuẩn 50mg                 1 quả
7.    Quả cân chuẩn 100mg               1 quả
8.    Quả cân chuẩn 200mg               2 quả
9.    Quả cân chuẩn 500mg               1 quả
10.  Quả cân chuẩn 1g                       1 quả
11.  Quả cân chuẩn 2g                       2 quả
12.  Quả cân chuẩn 5g                       1 quả
13.  Quả cân chuẩn 10g                     1 quả
14.  Quả cân chuẩn 20g                     2 quả
15.  Quả cân chuẩn 50mg                 1 quả
16.  Quả cân chuẩn 100g                  1 quả
 
Thông số kỹ thuật:
-Cấp chính xác F1, E2.
-Bộ quả chuẩn F1-E2 từ 1mg-100g bao gồm 20 quả chuẩn nhỏ.
-Được làm bằng INOX .
-Đạt chứng nhận OIML.
-Dùng để kiểm tra theo dõi các dòng cân phân tích 2 số lẽ, 3 số, 4 số lẽ và 5 số.
-Đạt cấp chính xác chuẩn theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam và quốc tế.
-Bộ quả bao gồm: bộ gắp, bao tay, hộp Inox hoặc gỗ.