Sản phẩm » Quả chuẩn cân
BỘ QUẢ CHUẨN CÂN 1mg - 200g
Giá sản phẩm Liên hệ
Mã sản phẩm: BQCC200
Trạng thái: Còn hàng
Lượt xem: 444
Mô tả sản phẩm:

Bộ quả cân chuẩn 23 quả bao gồm các quả như sau:

 1.     Quả cân chuẩn 1mg                      1 quả

 2.     Quả cân chuẩn 2mg                      2 quả

 3.     Quả cân chuẩn 5mg                      1 quả

 4.     Quả cân chuẩn 10mg                    1 quả

 5.     Quả cân chuẩn 20mg                    2 quả

 6.     Quả cân chuẩn 50mg                    1 quả

 7.     Quả cân chuẩn 100mg                  1 quả

 8.     Quả cân chuẩn 200mg                  2 quả

 9.     Quả cân chuẩn 500mg                  1 quả

 10.   Quả cân chuẩn 1g                         1 quả

 11.   Quả cân chuẩn 2g                         2 quả

 12.   Quả cân chuẩn 5g                         1 quả

 13.   Quả cân chuẩn 10g                       1 quả

 14.   Quả cân chuẩn 20g                       2 quả

 15.   Quả cân chuẩn 50mg                    1 quả

 16.   Quả cân chuẩn 100g                     1 quả

 17.   Quả cân chuẩn 200g                     2 quả

 

Thông số kỹ thuật:

-Cấp chính xác F1, E2.

-Bộ quả chuẩn F1-E2 từ 1mg-200g bao gồm 23 quả chuẩn nhỏ.

-Được làm bằng INOX .

-Đạt chứng nhận OIML.

-Dùng để kiểm tra theo dõi các dòng cân phân tích 2 số lẽ, 3 số, 4 số lẽ và 5 số.

-Đạt cấp chính xác chuẩn theo tiêu chuẩn đo lường Việt Nam và quốc tế.

-Bộ quả bao gồm: bộ gắp, bao tay, hộp Inox hoặc gỗ.